Bramy - Gates - Passages

<ENG> 

The photo project Bramy - Polish for Gates -  captures Czestochowa's various gates and buildings that line the Polish city's main street Aleja Najswietszej Marii Pannej. Though the city has been modernizing its infrastructure, relics of the socialist era still remain in its landscape. As its citizens go about their days, their passing though these gates paints and almost anachronistic image.

<FR> 

Le projet Bramy - polonais pour portes ou passages - capture les différentes portes et bâtiments de Czestochowa qui bordent la rue principale de la ville polonaise Aleja Najswietszej Marii Pannej. Bien que la ville ait modernisé ses infrastructures depuis la geurre froide, des vestiges de l'ère socialiste subsistent encore dans son paysage. Au fur et à mesure que ses citoyens vivent leurs journées, leur passage à travers ces portes peint une image presque anachronique.

<PL> 

Projekt Bramy przedstawia różne bramy i budynki w Częstochowie, które stoją wzdłuż głównej ulicy polskiego miasta, Aleja Najświętszej Marii Pannej. Chociaż miasto zmodernizowało swoją infrastrukturę od czasów zimnej wojny, pozostałości epoki socjalizmu wciąż pozostają w jego krajobrazie. Przejście mieszkańców przez te bramy maluje niemal anachroniczny obraz.

Using Format